WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:112 回復:1 發表於 2020-11-22 16:15:58
本主題由 212love 於 4 天前 刪除回復
累計簽到:2116 天
連續簽到:1 天
發表於 2020-11-22 09:11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

喪命之地 A.Deadly.Place., 2020.[MKV / 3.11G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 驚悚 
地區: 加拿大 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png
0 f$ X$ p! f# l
& V$ `( L" [5 m◎译  名 丧命之地% c8 D# [" N, J8 Z
◎片  名 A Deadly Place
' g  G1 E9 S7 [, A◎年  代 20202 e; m- I6 Q& C" P
◎产  地 加拿大5 C9 K9 e2 b: L5 |% q! ^
◎类  别 惊悚
0 N; l' u1 A" H2 f. A◎语  言 英语3 L! Q4 }7 Z/ e( V+ }+ x# [3 J, r8 C
◎上映日期 2020-11-17(网络)
# ?& H+ V: K4 ~6 B( j◎IMDb评分 4.1/10 from 17 users
/ `' p. {( P& k6 a. R9 M+ B◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8097362/0 ~. |& }" W+ P* o& o
◎豆瓣评分 /10 from 0 users$ t* m* q% a  s4 J" y' W5 ^" u
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35258196/
' E+ [  j- k+ J) p/ {1 n) i◎片  长 83分钟3 ~. h2 F+ V) [" a4 J

+ m" U/ p) u  h( s◎简  介 * ]- J9 c! ]5 `$ \. d9 M. @

4 }" J/ O% J3 f2 v( u  A woman returns home after her fathers death only to be reunited with friends of the family who behold secrets about her past that she will come to face in deadly measures.
( l( P; q/ D- IVideo
0 T  j; C) u0 S- a9 {ID : 1/ c1 R7 h& _$ Q) m7 _9 W& m1 n! s, }
Format : AVC
) i1 w7 o1 r$ F. ~! mFormat/Info : Advanced Video Codec0 k) C( L8 k# G4 o+ X$ ~* Q$ S
Format profile : [email protected]
# t) [/ f3 Q: p3 a; J9 y9 NFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
+ L; B& J& M. m, L; TFormat settings, CABAC : Yes) R1 g/ x8 N) u4 W, _& P
Format settings, Reference frames : 4 frames" r: z: G+ \' l# C" g) G- D- Z& I
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC, K! r+ r6 @9 u. ?$ O7 n
Duration : 1 h 23 min
2 o# I/ |! |7 T% c( u+ G  yBit rate : 4 930 kb/s
' p* W9 R& W7 ~5 j$ TWidth : 1 920 pixels  Q7 C% i  N  d! H. b2 q
Height : 1 080 pixels2 s( z3 {7 M" \6 C. b7 ?
Display aspect ratio : 16:9! q9 G* C  o7 I- H+ b/ i
Frame rate mode : Constant
5 e7 j$ e/ `/ E; b+ U$ FFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS# H7 `' Y" x' U% }
Color space : YUV9 f" p( j- M1 M! t  L* O3 W
Chroma subsampling : 4:2:0# d  n. U* B- b6 l# n
Bit depth : 8 bits
) s' V% j+ r# M  ]Scan type : Progressive5 w4 C/ q0 L! q% Y
Bits/(Pixel*Frame) : 0.099
* y/ w6 N5 a1 ~8 K0 IStream size : 2.89 GiB (93%). ?1 x0 K& G" K, [6 ], e7 U- h
Title : A.Deadly.Place.2020.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-FGT9 n0 z/ r3 E3 X
Language : English
) s$ j9 _3 W$ z; j3 ]Default : Yes! f% |4 w% [9 D) D# t1 s6 n2 N: V
Forced : No1 O# |$ I" t1 q/ P; V# `3 U1 d( v
Color range : Limited
1 D+ |# l( @, {  g$ f7 dColor primaries : BT.709
+ c( d3 c  B$ |( Z) d8 ]9 rTransfer characteristics : BT.7099 r/ W/ P- h- A& v
Matrix coefficients : BT.709+ ^+ ^$ G% z4 j) q. l- R

0 s5 c# ~% y6 m' V; VAudio
. Z3 s/ [, P: `' KID : 2' n' P* {3 N9 s8 b5 g& y
Format : AC-3
) N; Z  o: V' j! r/ ]) @: S1 XFormat/Info : Audio Coding 31 V2 w- |- `, p3 f
Commercial name : Dolby Digital) d$ |: D' M" V; E! W; }6 E
Codec ID : A_AC3
8 s  T, C* ?) H5 g9 l& LDuration : 1 h 23 min
) b, o. {4 K( l: t( UBit rate mode : Constant4 W. j/ p$ j; {* B( c, s
Bit rate : 384 kb/s
- }1 e5 b( d# m$ H9 HChannel(s) : 6 channels3 ]' n7 ^. U8 F9 G1 D
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
6 Y5 J" Y/ f  K: T6 X7 h) A0 _Sampling rate : 48.0 kHz
. u' ~9 x% k4 k: k' p) A( m, }Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! w* {* |3 f2 R. u* @& t
Compression mode : Lossy
) {5 |1 K: P) V# _! @Stream size : 230 MiB (7%). u; X: c2 d& D& }  r
Title : A.Deadly.Place.2020.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-FGT
& ^7 o: f- x) @4 N% K6 n! lLanguage : English
4 [% ]4 K/ O0 B, z) [" ZService kind : Complete Main7 h2 l% E+ s/ ?3 E- }/ _
Default : Yes
  ~+ @* W; g! F5 xForced : No
4 E  m( i" b# a* E$ R0 T
+ S' {  }- I4 O( h0 VText4 b6 p: Z3 L, |( P$ G/ E
ID : 3" t: J: b( `, o* `/ z3 p
Format : UTF-8* H& Y* l7 `1 ~+ Q1 C
Codec ID : S_TEXT/UTF8
& h3 P& p5 P* M% ZCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 ^  i8 K& c2 j$ GDuration : 1 h 9 min2 c4 q3 B% Z; A3 y
Bit rate : 31 b/s: I5 Z, O7 V8 `( @7 o
Count of elements : 7081 ^( o& s# k" l3 T
Stream size : 16.1 KiB (0%)
+ v4 D4 k, m: V/ p6 @6 t8 VLanguage : English  N* M! j+ g3 Y. E% t
Default : Yes4 _0 {" @6 i. R- D% p
Forced : No

/ c6 e$ c4 q! E6 W2 [5 r
% S0 I! i! J8 F$ y  H6 \0 o, F
) E: O/ C. x: x% \; j% t

喪命之地. MKV.torrent

31.65 KB, 下載次數: 7

累計簽到:14 天
連續簽到:2 天
發表於 2020-11-22 16:15:58 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部