WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:114 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2000 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg * q/ X6 @6 ?' l. r, G

: N! K6 r0 H9 ?: e) T◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员
- X4 U9 G+ x7 }$ n5 G$ u8 j◎片 名 The Night Clerk2 E: f5 N& O& s7 E' k
◎年 代 2020( ?3 ~, P$ I- K6 x' P
◎产 地 美国# a" S4 S, p4 V$ x
◎类 别 剧情 / 犯罪
7 o8 Y4 e! k: _/ W  M◎语 言 英语9 @4 D0 J0 O6 |6 c
◎上映日期 2020-02-21(美国): h, N7 R) q" F% m/ i
◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users8 F, ?1 u8 U# s
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt79791429 f" j7 m! K# R  P9 y) e! ?
◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users
0 F6 C% U$ Z! T3 c* R. E0 u◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/
; o1 w5 i- [7 S4 p- S4 A2 I( }◎片 长 90分钟  d: L* k( a% `! _
◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
7 _- f$ C- \' P' J: K; c& n; \◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer6 W" p& Z6 V& D& T4 p3 `$ Z
◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan5 I* s6 ]# O* n5 e
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
8 f& ?3 r; S% {/ N& M   海伦·亨特 Helen Hunt! a, {1 a& v5 W# P6 e
   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo
0 F3 W( |& x9 T  Q   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech5 X6 b! p4 }) f, C* i, _2 ?
   雅克·格雷 Jacque Gray
0 j) C1 P6 `% B$ f# ~   Cindy Perez9 n% N* W* V; p0 r1 d: K
   D.L. Walker1 Q3 h' k7 Y: r
   Walter Platz, F) D3 N& |; x
   Pam Eichner: A/ V4 I. O4 y1 k2 L; I7 D. ]
   Ischa Bee" L- p+ j( ~! z$ ]3 F' n- I
   Stacey Ann Turner
# ~) w/ C; D0 f; }7 l4 }: P   Adam Colvin+ O0 [5 U. t' C7 X6 @3 F
8 m. u& a, A* G9 d: g
- r+ c( l" x7 t- O: q' G5 I% M+ @
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹
; m6 |7 X" p7 Y+ |5 a( [- [# _6 Z$ z) d, c/ E
◎简 介! y7 Z# k/ u: l0 L* P
! @8 a8 R% [: ~) D) R
 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。
+ y' D, D7 D2 c7 q' LDISC INFO:4 f7 J, l, G  w( K0 r& @2 j. k

  W# {0 T* B% @+ hDisc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR, a# L; F" \, ~. y) m$ R9 G
Disc Size:      23,245,109,464 bytes
% |; ?  b! u7 @& oProtection:     AACS7 E5 y- r$ B* m$ u0 [$ B+ _
Extras:         50Hz Content
5 e# A& B) n$ O9 S" ^BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)- `. V; U% c. w- ?+ w9 k
1 f( f0 u0 U" z8 Q
PLAYLIST REPORT:* c+ W( W: {% D/ I
. m( l( h+ q% A# K5 _# Q& v' U0 V" P
Name:                   00000.MPLS  : L! |: |+ H: w0 p
Length:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
2 [& m, Q" f3 T8 _0 `8 d7 ?. O/ q; pSize:                   23,117,924,352 bytes
4 }" t4 y+ J% z. |! X1 zTotal Bitrate:          34.17 Mbps( C7 V! @& e) D, ~: T/ ^% }
! C7 n% m" J! i4 r& ^5 p
VIDEO:
" v/ ^/ X" B0 V+ g
  b$ R" Z" s8 @' X, M+ UCodec                   Bitrate             Description    ! C! M) R* E& k$ ]" z) |- k
-----                   -------             -----------   
: s1 P9 _# ^0 n/ y6 qMPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
5 R* w( \! d( E1 N- E2 [0 Q8 H+ n& r9 y
AUDIO:) [- D$ X$ x) V6 u2 ]; n

1 F# |' m3 b9 N1 B3 sCodec                           Language        Bitrate         Description    0 z1 I. A$ k& l) ^
-----                           --------        -------         -----------   
5 v4 _/ K. @. B4 V  d6 qLPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit# R* ^9 x3 C# o6 X8 `
DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
0 a5 A& C' c9 J6 D0 J
( {4 _8 w# C, SSUBTITLES:- }( {: N  f3 n9 v
4 A2 j$ N' @( }% }: w+ \$ X% P
Codec                           Language        Bitrate         Description    0 `2 }8 M) v, _5 W) `1 H6 X
-----                           --------        -------         -----------   
* z6 o& b& E% ~1 r4 G/ a9 }9 c" Z5 @Presentation Graphics           English         25.146 kbps
  M, j% h0 f3 t

) b$ i% `. x% j+ r7 O% ~
1 a0 A" j) n" m" z) j

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰523 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部