WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:73 回復:0 發表於 2020-3-27 11:17:56
本主題由 212love 於 2020-3-29 10:22 解除高亮
累計簽到︰1950 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-3-27 11:17:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

紳士們 The.Gentlemen., 2019.[MKV / 4.5G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
0 O4 d  v6 c4 m; \1 ^/ G- P; C6 B9 T. j; ?
◎译 名 绅士们 / Bush / Toff Guys / 布什 / 有钱人 / 灌木 / 疯狂绅士帮(港) / 纨绔子弟 / 绅士 / 绅士追杀令(台)& M5 S9 C* M, v& T$ H! J
◎片 名 The Gentlemen! V" F% K: a% n5 S4 H6 S( u* G
◎年 代 2020
! T" `$ y# w$ R2 E: Y( O% ~◎产 地 美国/ W8 `1 ~- N% k4 E. O$ i' l3 w
◎类 别 动作 / 犯罪
0 Y" c- V+ f/ W+ b5 _  o% E◎语 言 英语
2 [/ F$ h7 f. K+ s6 s1 y+ r, E◎上映日期 2020-01-24(美国)
! F% w. _/ Y0 M5 r% s% Q◎IMDb评分 8.1/10 from 51876 users
, R! f; I' z3 }& C& R1 I◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt83678140 F. [2 v: B  k' p% `
◎豆瓣评分 8.2/10 from 1995 users% a7 L. ~( q/ M% Z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30211998/
! {/ x  o( d' h  L' ^" x◎片 长 113分钟$ W% k6 V! D/ V+ ~/ @1 u) Z
◎导 演 盖·里奇 Guy Ritchie; `! I  m0 I& ]/ B5 @/ Z* S9 n( z' Z  Z
◎编 剧 盖·里奇 Guy Ritchie / 伊凡·阿特金森 Ivan Atkinson / 马恩·戴维斯 Marn Davies
# |2 E- m6 C) J; T. ~0 B◎主 演 马修·麦康纳 Matthew McConaughey
2 q% i8 R/ r* F  X, Y, Y+ y   查理·汉纳姆 Charlie Hunnam7 F, ]9 G* U) T0 k# k
   亨利·戈尔丁 Henry Golding
: ?+ X5 r' K9 V  C/ S1 V% N- Q   米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery
" l+ Z5 u# @- b# t7 g   杰瑞米·斯特朗 Jeremy Strong
) ]8 Q) j% c7 q) j$ z   科林·法瑞尔 Colin Farrell6 I9 b2 A0 _( q- Z# C  F
   休·格兰特 Hugh Grant
& G! V  a% ]1 b8 X4 y2 |: o   琳·莱妮 Lyne Renee
" Q# g" J' s( M   马克斯·班内特 Max Bennett
7 g  _( m5 K  l   布列塔尼·阿什沃思 Brittany Ashworth: ^' e9 J, b& c- V3 n
   伊川东吾 Togo Igawa& ]) ~& r! z6 O; H' T
   尤金娜·库日敏娜 Eugenia Kuzmina6 S) l! v, f& S: Y6 I& g) M' }# U
   乔丹·朗 Jordan Long" j! [8 B" G) b- ^" S' ?: p
   杰森·王 Jason Wong- j1 [! `$ N' `# J2 \  O
   可可·萨姆纳 Coco Sumner/ \  C9 z) W9 t4 v: A2 ~( b
   拉塞尔·巴洛格 Russell Balogh
' P" u4 `4 _* j0 f$ z; w1 Q   布鲁斯·钟 Bruce Chong2 |( W4 ]8 y# Q7 L, I9 y, y  B
   塞尔哈特·梅汀 Serhat Metin
% N; S% B( v+ i! k8 p. s4 G8 f   杰森· 莱恩斯 Jason Lines9 v7 p& j) O! R
   奇迪·阿朱福 Chidi Ajufo3 U( m) \  N" s' K* A4 M
   莉莉·弗雷泽 Lily Frazer5 b, }' c  c5 a/ P( y
   克里斯托弗·埃万格罗 Christopher Evangelou: c1 a! G$ |. [2 B) D5 ^* M

! D' i" e' b7 \# y8 r0 ~◎标 签 犯罪 | 美国 | 2020 | 黑色幽默 | 动作 | 黑帮 | 电影 | 剧情
- l0 C3 I0 W/ j7 G# A+ {3 v. V4 N" O$ n( f& }
◎简 介
* e4 a" j( c, t9 [- ^1 ]/ }3 \7 d! _% E
 本片讲述一个英国毒枭准备将他盈利丰厚的帝国卖给美国俄克拉荷马亿万富翁。麦康纳饰演这位欲将金盆洗手的毒枭,道克瑞饰演毒枭妻子。戈尔丁饰演一位越南黑帮。格兰特饰演一位拍到毒枭暗箱交易过程照片,欲用此来威胁毒枭的摄影师。法瑞尔的角色名为“Coach”,他是一位综合格斗训练师。
' y5 a1 s. M6 ~* Z/ |
0 z$ Q0 S8 Z! I) Q8 x

4 x* }( ?$ f& E+ }" C' |1 t- U

紳士們. MKV.torrent

45.39 KB, 下載次數: 57

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部