WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:74 回復:0 發表於 2019-11-8 20:22:24
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到︰1838 天
連續簽到︰3 天
發表於 2019-11-8 20:22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

別告訴她/不要告诉她 The.Farewell, 2019.[MKV / 7.64G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 國語 日语 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg ) m  ^7 E- c& o3 Z- m

% _# C$ t' c1 i9 S: b$ C: M5 D◎译 名 别告诉她 / 不要告诉她 / 别对她说 / 告别婚礼
3 c' S& h3 N$ B◎片 名 The Farewell7 L5 h  c0 y1 M. d; h
◎年 代 2019
$ A) w! ^" O( R◎产 地 美国3 X$ ^5 i& I& I
◎类 别 剧情 / 喜剧
* `& R9 x; {( D6 h◎语 言 英语 / 汉语普通话 / 日语
: h" p0 Y: l" }, T# R◎上映日期 2019-01-25(圣丹斯电影节) / 2019-07-12(美国) / 2019-11-22(中国大陆)5 f8 J0 u1 B$ T/ y: X$ Q) x: C
◎IMDb评分 8.1/10 from 8477 users. O6 b. r! {$ j
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt86374280 }* R, J" e+ l6 Z& L! p
◎豆瓣评分 8.0/10 from 4000 users
, m9 d8 g  E5 i$ a. J◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30390144/8 g9 G) a& g: ^
◎片 长 98分钟9 P* f" D# k7 A1 p' ^2 `, B2 o
◎导 演 王子逸 Lulu Wang) v( x: P+ D6 t: X) k
◎编 剧 王子逸 Lulu Wang
* i# e" C: I# {8 {! m; T. |◎主 演 奥卡菲娜 Awkwafina
/ e) N: p2 I- q3 j7 P- X   马志 Tzi Ma! s5 a6 M0 G) ]6 M  M- z
   林晓杰 Diana Lin9 Z& S3 F+ j) }# ^# x, Y% c
   赵淑珍 Shuzhen Zhao
, D' a) w5 Q% a7 Q; R   姜永波 Yongbo Jiang: I! [$ M( k% U: R
   水原碧衣 Aoi Mizuhara
5 e0 R0 K8 G. Q0 h! e   章静 Jing Zhang
" [% O* s  E2 v6 a   吉尔·佩雷斯-亚伯拉罕 Gil Perez-Abraham+ u2 h8 ^/ f$ t
   刘敬宇 Jim Liu
: _! t' ~8 A' N# ?0 H- t1 A/ p
& M- {9 H9 ]) q0 a) [8 S% ?  y- }
. K: k5 Q/ x' h7 g. A3 P( h◎标 签 家庭 | 美国 | 中国 | 2019 | 剧情 | 喜剧 | 圣丹斯电影节 | 独立5 t2 m& ^3 J& u% P# j
* X+ m- w: L! o$ h  _' f
◎简 介
# d/ ^. S+ I- y
! e: R0 ~5 }, l; l 影片讲述一个华人家庭的奶奶被诊断罹癌,但家人选择隐瞒奶奶,假借一场婚礼的名义让所有家人回家见奶奶最后一面,但在纽约长大的碧莉(奥卡菲娜饰演)认为知道自己病况是奶奶的人权,因此在华人家庭中上演一场中西文化冲突,一部寻根家庭喜剧。故事改编自华裔女导演王子逸自己的家庭故事,她也因本片被《综艺》杂志评选2019年必关注导演之一。
5 u+ |! v3 Y+ K* Y8 [! J6 q
+ x/ \* Q8 j: @# _& V7 T◎获奖情况
7 I6 z- Q" h  Q# [/ ]$ b
/ ]$ ]1 d2 [! n 第35届圣丹斯电影节(2019); N$ ~8 P6 A# d; C. A/ ]
 评审团大奖 剧情片(提名) 王子逸$ ]# |. p" x& ?$ v

" z& h) R( `( q+ L5 e 第29届哥谭独立电影奖(2019)
% {5 C5 i2 `9 h8 W) h; u7 l 最佳影片(提名)0 e& t0 S$ l" r8 c3 m
 最佳女演员(提名) 奥卡菲娜
! J/ W, Y3 D# c3 ?  E5 R 最佳剧本(提名) 王子逸4 Y: M' b: }4 u+ M/ j7 A
Video0 a9 l+ J! R& |) t+ t! M
ID : 1
0 y: `: |7 \: I5 M8 y6 WFormat : AVC8 E( v9 `/ c$ f& X7 U& w/ O
Format/Info : Advanced Video Codec
! h# @7 y; g# E. I: k/ e7 e, KFormat profile : High@L4.1
7 K% V5 w  S9 w& QFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames7 v( h& z3 R! Z4 G1 D1 f
Format settings, CABAC : Yes* b% u: c& O# r
Format settings, Reference frames : 5 frames
4 |6 A5 b- ?0 s7 ?) Y- F5 y! GCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
4 ^. q/ H3 P* [* T9 \; B0 f+ ZDuration : 1 h 39 min' g) a0 P. y' o1 W
Bit rate : 9 445 kb/s
/ K& G5 D/ v+ D: T7 CWidth : 1 920 pixels4 A$ V+ k9 O! Z2 J6 g
Height : 808 pixels, X$ v9 T8 A6 k& E& n& X
Display aspect ratio : 2.40:1
  _3 Y. m7 `0 @& K! }9 jFrame rate mode : Constant
% z' q3 X/ U# I9 p( C9 ~4 y& w/ `6 m" XFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS) B1 }! @% U# |
Color space : YUV5 i8 g; C4 ?2 g( D) k# ~0 d# ~
Chroma subsampling : 4:2:06 D7 C7 F% L1 Q: [. G
Bit depth : 8 bits
8 k1 k7 {3 V) y8 R) w2 UScan type : Progressive
$ M, D/ j3 i$ X& UBits/(Pixel*Frame) : 0.254; O# s6 l$ b' h2 N
Stream size : 6.59 GiB (86%)7 u2 R) }% p* n: L4 X- F
Writing library : x264 core 157 r2969 d4099dd
# k+ f. ]# @0 z/ v+ ~Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9445 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00; t, Y4 @& {- b: L5 i* ?
Language : English9 b7 K. Q9 U& _  |$ X; y) }
Default : Yes
4 E& ?  l( u; X; I+ U. Q% AForced : No+ S# @. o; L; y4 ^) k3 @
5 Z. N& b9 _. F
Audio
2 i6 w* l4 @8 h$ tID : 2! ]% S1 _3 s" @# J- Y; }4 u
Format : DTS; D3 m4 m* @3 u* ]$ y
Format/Info : Digital Theater Systems
2 N/ [9 O7 K) g% E/ G; V4 oCodec ID : A_DTS
. Y! X% P9 j# L+ O, EDuration : 1 h 39 min0 _; q+ z- A8 J; N1 G; W  ^. r6 }
Bit rate mode : Constant5 v9 u7 S% d% J/ W* i: N3 v
Bit rate : 1 509 kb/s: U/ s7 o* u9 D! {9 r3 L6 R! f
Channel(s) : 6 channels
. ^/ r9 H! E5 S0 D: }Channel layout : C L R Ls Rs LFE7 j* A7 |, }& `' |5 _5 l3 N% m- \
Sampling rate : 48.0 kHz* X" f' t3 j. \- `. m+ H
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
) Z8 g: M: {4 a7 s# b, R; d9 tBit depth : 24 bits$ \, A! g+ f! G- @; x
Compression mode : Lossy2 N+ d1 j' p5 e0 K3 [
Stream size : 1.05 GiB (14%)
1 n  |! q$ E, y' dLanguage : English& _. R* @* Q& r5 K
Default : Yes7 Z- K, s* S  E  u. _& H1 @- y8 V0 K
Forced : No
/ V1 s, L) Q  }, |. s) O5 X6 p. p
2 |4 U6 m* o# \1 X3 P6 Y2 jText4 D! D7 Q* q) q2 [0 l9 T
ID : 3
# e" s6 i  k+ B% M: j! G9 D* wFormat : UTF-85 t! t+ ^) }6 c5 d$ ^& D4 M4 s4 X2 Z
Codec ID : S_TEXT/UTF83 K( V3 |3 X/ Q6 k2 ]2 U" `3 t
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ a, c; x+ H; u2 p
Duration : 1 h 31 min
5 e4 C( `3 p! t9 w# h" qBit rate : 22 b/s# I( Q# v" C# Y7 Z: \% x1 n7 c1 I
Count of elements : 597/ J- b5 t3 Q  j( T5 ^: M
Stream size : 15.4 KiB (0%): z4 ~* E! P* k. ?9 U; P
Language : English
0 ^) G- p; U( oDefault : No% [) s$ l$ q" O2 y/ B
Forced : No
4 Y  ^3 s2 S7 v" d3 x8 I* U, w+ U/ s- z% ~
Menu
1 b. v) V/ L( u1 K00:00:00.000 : en:Chapter 01+ N+ [% k; f  M+ \3 Y; R8 s5 M
00:06:05.198 : en:Chapter 02& r# F! l9 i) H' M0 U
00:12:44.180 : en:Chapter 03% W8 C8 I& ^) m6 _: K, [; s0 |
00:19:49.105 : en:Chapter 04
9 b5 p: A. A. g' k6 [- U# I00:25:18.767 : en:Chapter 05
$ e4 E' [3 ?9 q4 h4 \8 L! N00:30:53.935 : en:Chapter 06
8 W# f: |% q5 l! K3 T% x3 F00:35:05.228 : en:Chapter 07  I. F$ |6 R' b+ ^1 y, c  L2 z0 X
00:44:44.307 : en:Chapter 08. R) a$ y: u/ k  b6 z$ u* b
00:51:28.168 : en:Chapter 092 j. r: y" [' _: m) s2 _) o- }
00:55:31.244 : en:Chapter 10' Q! u4 }4 X( f
01:03:09.369 : en:Chapter 11
( i! V( B, s0 \. b01:07:16.366 : en:Chapter 126 {+ S; f% S$ Y) e
01:15:48.878 : en:Chapter 13( O' W  F9 m9 P$ H& Y, Q7 v( G5 b
01:22:03.418 : en:Chapter 14
( d0 {/ P( ?+ b9 j01:27:38.670 : en:Chapter 15& d5 a9 A5 `0 E3 M
01:32:33.923 : en:Chapter 16
別告訴她. MKV.torrent (38.9 KB, 下載次數: 8)

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部