WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:128 回復:0 發表於 2019-11-8 20:22:24
本主題由 212love 於 2019-11-11 09:03 解除高亮
累計簽到︰1996 天
連續簽到︰2 天
發表於 2019-11-8 20:22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

別告訴她/不要告诉她 The.Farewell, 2019.[MKV / 7.64G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 國語 日语 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg 1 H) F! k( E1 d. h  Z# `$ [9 r( I2 ~+ P
6 J% e: Q+ J8 q8 m
◎译 名 别告诉她 / 不要告诉她 / 别对她说 / 告别婚礼% K& L: `/ l* Z6 m2 m
◎片 名 The Farewell
$ T3 g2 D6 E# j2 e5 M9 ~5 U◎年 代 2019
1 t3 m: S4 r& [$ {, \# N% ]◎产 地 美国
+ Z& C" B+ m/ o7 U9 _8 c◎类 别 剧情 / 喜剧
, X' d+ \! r- M" P" r0 s7 ]; p0 I) n7 v0 z◎语 言 英语 / 汉语普通话 / 日语
/ I2 O4 P+ u$ a4 }) F◎上映日期 2019-01-25(圣丹斯电影节) / 2019-07-12(美国) / 2019-11-22(中国大陆)7 t3 J+ L2 i: l0 e
◎IMDb评分 8.1/10 from 8477 users
) C; m- j, O8 U5 _* X& y7 l◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt86374282 ~) E+ w1 O8 `2 e- o
◎豆瓣评分 8.0/10 from 4000 users
9 t6 L- _4 e! C◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30390144/
! C5 u# K( M% ?◎片 长 98分钟  W, I0 h! M6 @9 b
◎导 演 王子逸 Lulu Wang5 e0 X. ~7 g6 O3 ~
◎编 剧 王子逸 Lulu Wang9 V) c0 U$ J+ z
◎主 演 奥卡菲娜 Awkwafina
9 N5 l% J* ~- W5 ?0 P0 ~   马志 Tzi Ma
4 U. z: A7 W* {4 Y- b   林晓杰 Diana Lin
0 t% `; k8 E3 S: @   赵淑珍 Shuzhen Zhao
: ]1 ~$ p7 e) J9 q% T  o) T% C# B   姜永波 Yongbo Jiang4 _, \. I* J; d0 u. |2 C
   水原碧衣 Aoi Mizuhara( |8 A1 C. x7 c0 _  L6 N$ p' X0 j
   章静 Jing Zhang% f) O8 {: v( |& r: O
   吉尔·佩雷斯-亚伯拉罕 Gil Perez-Abraham
9 Y! O5 ~: _+ w7 a+ T8 V6 A   刘敬宇 Jim Liu
5 z0 ~! H& e2 _3 a# k
% R* j& |6 {6 o4 F2 X" J2 S
: ~6 t/ w# O+ r  p" A$ v! x◎标 签 家庭 | 美国 | 中国 | 2019 | 剧情 | 喜剧 | 圣丹斯电影节 | 独立
# J5 c* u% \+ Q3 G8 M- B! ^& x7 ?  D: ^7 ^3 x' K# d
◎简 介
' h( W7 s* o2 I8 j% p/ ]3 }
( B0 m+ Z& z2 y( O$ |0 |9 S- o 影片讲述一个华人家庭的奶奶被诊断罹癌,但家人选择隐瞒奶奶,假借一场婚礼的名义让所有家人回家见奶奶最后一面,但在纽约长大的碧莉(奥卡菲娜饰演)认为知道自己病况是奶奶的人权,因此在华人家庭中上演一场中西文化冲突,一部寻根家庭喜剧。故事改编自华裔女导演王子逸自己的家庭故事,她也因本片被《综艺》杂志评选2019年必关注导演之一。
( P+ d4 g- i5 \0 g8 X% D3 j0 Y' _' w/ x4 {0 B1 h% k( m/ {/ ]+ o+ V
◎获奖情况
+ ~* L% W& V( h, z, L; M: L
; L) N' _# q8 u 第35届圣丹斯电影节(2019)  Y2 m* S+ e6 x+ G) w* Z: r, f3 Y# ?
 评审团大奖 剧情片(提名) 王子逸
" C. _' x) j; X9 k; ?6 u
0 `' S7 T' y9 ` 第29届哥谭独立电影奖(2019)6 z7 r5 `* }4 E: Q5 n! p% g
 最佳影片(提名)
- S) d5 g2 E! {( T7 @ 最佳女演员(提名) 奥卡菲娜
( `$ {2 k6 P+ O 最佳剧本(提名) 王子逸
/ \8 }' Z( G# V6 C1 k" V* YVideo
' _+ A# ]! p' O% S8 V( NID : 1
' |" x" v, h+ Z) Z- r5 F9 mFormat : AVC
# o4 k8 p8 b. ~: Q( Z) N* {Format/Info : Advanced Video Codec3 S  p4 R& e% Z; H! u
Format profile : High@L4.1
8 H/ g  H2 P& p# Q. a% qFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
* i' h  m/ E! |. ?Format settings, CABAC : Yes2 g5 c0 j! b5 m( K
Format settings, Reference frames : 5 frames
8 N2 f' \: Z' [2 HCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
( g  `0 X/ N; j! d7 k& UDuration : 1 h 39 min
3 d7 `% r7 j4 P: F3 jBit rate : 9 445 kb/s1 X7 R5 E, g7 D6 z6 `/ T: k( m
Width : 1 920 pixels
7 T) q* I0 r) p, d) _* n3 [Height : 808 pixels
  l( D$ V1 d" T; {! nDisplay aspect ratio : 2.40:1
4 d) u! L% \; J4 }9 S/ uFrame rate mode : Constant
8 ~( N# E- L9 K. E5 pFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
: J1 g" o: O% S( Z1 M; _Color space : YUV# ^2 B6 M+ z* w  e
Chroma subsampling : 4:2:0  R% n* R0 [) Q3 |. N3 P
Bit depth : 8 bits+ Q& S8 P, b) A9 n! o, p5 N* n+ l
Scan type : Progressive" L" N7 X5 Y6 x4 o
Bits/(Pixel*Frame) : 0.254% u0 _, ^' m6 n9 J9 @
Stream size : 6.59 GiB (86%)) E4 s* C6 D2 @& N" `. _5 k9 e
Writing library : x264 core 157 r2969 d4099dd- p8 Q4 T* E3 u% [1 i7 _8 \, H) V7 i
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9445 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
8 u* U- t9 l) L, l4 L8 M! X/ PLanguage : English# p+ i  y0 X' k
Default : Yes
) T- a5 M8 w) TForced : No1 s+ V8 w5 c5 N6 z! j1 l* i
! g6 M. Z) J. M% |
Audio- C% F+ [; f6 q- J0 Z5 g
ID : 2$ H- N* f9 c, G9 s3 k4 }
Format : DTS
' c3 W) H3 n. w$ r: R5 zFormat/Info : Digital Theater Systems8 o- v0 `* Q, y2 ?" t( F
Codec ID : A_DTS7 Z& r# Z( [$ W" j8 x! S/ i
Duration : 1 h 39 min* b6 n0 G/ @3 `/ i
Bit rate mode : Constant
. V. n+ l. ?5 \* V1 w1 e9 KBit rate : 1 509 kb/s6 R& l: @) k8 J
Channel(s) : 6 channels& n1 g/ p0 \, n( T
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
6 r0 g' ]! Y0 W' c9 JSampling rate : 48.0 kHz
5 b# T$ ~2 ]; MFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)1 a1 b* e" O3 k6 h5 t" r
Bit depth : 24 bits
4 Z6 u( r. B5 n; A# W7 B' |8 QCompression mode : Lossy
1 L( d* t' }+ A% E6 YStream size : 1.05 GiB (14%)
! {- ~$ @0 J6 t% c7 H5 G  WLanguage : English
" L* w) c- \& f7 TDefault : Yes; P. {& ?& b+ @* Y  J' M+ b0 j$ y5 l
Forced : No' j$ v7 m/ V2 t4 ]

# {+ y/ N) R! d: V) K0 L% IText( }- _: T1 u& |- Y6 Q/ _9 v! M$ D
ID : 3
/ f  Q; c+ o# F2 q- i& {% q# d5 Z  gFormat : UTF-8
4 \( ?; M7 I( A7 D$ LCodec ID : S_TEXT/UTF8! `+ D- B8 R' e
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
: x6 X9 x" x; h9 LDuration : 1 h 31 min% q% `- j0 O) l" \" z, {: K
Bit rate : 22 b/s. ^( u- T/ i  W4 y! g
Count of elements : 597; \# I7 K8 _" B+ Z
Stream size : 15.4 KiB (0%)+ e! N8 L$ c' `+ ^3 m. k0 M
Language : English
2 _  ?# j  [3 XDefault : No
5 V! e6 k' _) O: A( F1 ZForced : No( ~" [& _! y( ?6 {

. M( J. j& D% B8 D/ R# W  ]+ R- eMenu; Q2 a- ^2 |6 r- F! D" c
00:00:00.000 : en:Chapter 01
- @1 y, _7 J- F  i3 ~# q00:06:05.198 : en:Chapter 02" m8 ]* Y/ J' g& H+ Y/ {2 ?% x/ J
00:12:44.180 : en:Chapter 03
5 D8 J! b& w% N1 ~/ H7 ]00:19:49.105 : en:Chapter 04
6 f4 _! Q) C% z% V5 R00:25:18.767 : en:Chapter 05$ y6 b2 n: X( d0 V' V! [2 q
00:30:53.935 : en:Chapter 06
% U- x1 h8 e2 Y7 |00:35:05.228 : en:Chapter 071 y, I$ l6 m" s$ G: b: x+ I
00:44:44.307 : en:Chapter 08: Z# \/ j0 Q' r5 Q( {& P
00:51:28.168 : en:Chapter 09  y' E5 H: Z, ~1 X3 H
00:55:31.244 : en:Chapter 10
, ^4 q3 N, @' c* n3 K* g2 z: g01:03:09.369 : en:Chapter 11
8 k- i  i, B8 T; @& G01:07:16.366 : en:Chapter 12; ]9 w4 N0 P6 M9 J5 p4 @
01:15:48.878 : en:Chapter 13
  W% ?: n8 s3 M7 g5 `01:22:03.418 : en:Chapter 14
# \: Y& l' k: ^# A7 Z& |& M+ ?01:27:38.670 : en:Chapter 15) @0 Q  X. r0 K. I2 w! b
01:32:33.923 : en:Chapter 16
別告訴她. MKV.torrent (38.9 KB, 下載次數: 9)

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部