WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:65 回復:0 發表於 2021-1-7 10:12:25
本主題由 212love 於 2021-1-14 12:08 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-7 10:12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

然后我們跳了舞 And.Then.We.Danced., 2019.[MKV / 13.89G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 同性 
地區: 法國 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg 3 d" {0 X- R3 z1 \4 v

+ c- z6 h0 _# O; s, F◎译 名 然后我们跳了舞/And Then We Danced/以你的舞步撩动我(港)) o. o" b/ R( f% E# I8 f
◎片 名 ?? ???? ????????
  ?2 f2 u" _: c3 [+ O' r  u5 C◎年 代 2019
+ d. [- M8 D, k: @! v+ W! Y0 o◎产 地 瑞典,格鲁吉亚,法国
9 R. e. \- |+ g& y2 Y◎类 别 剧情 / 同性
' T$ Q# f" l0 W' T  Y/ z◎语 言 格鲁吉亚语
) O" C5 Z+ ^8 Y9 f4 E◎上映日期 2019-05-16(戛纳电影节) / 2019-08-18(中国香港夏日国际电影节) / 2019-09-13(瑞典)# i! N) d0 a- {; w5 r
◎IMDb评分 7.8/10 from 8977 users- v0 ^( i. q7 `, p5 Z; f' R! _# U
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8963708/
6 s0 l& r. Y$ g8 v6 X. [◎豆瓣评分 7.9/10 from 8520 users" |1 F: x5 _5 ~! g
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30394484/
5 |7 P2 F7 B3 G/ Q+ Z, I( M% p: l◎片 长 105分钟
  O! q3 z6 K$ F0 A! Z◎导 演 列万·阿金 Levan Akin
1 C0 P* Q8 Z; M" w4 t◎编 剧 列万·阿金 Levan Akin
: P6 ~7 y. s: M7 F1 v◎主 演 列文·格尔巴赫亚尼 ????? ??????????
5 }$ p- [/ {) e   巴奇·瓦利什维利 ???? ?????????! }% d; F4 B( m
   安娜·贾瓦基什维利 Ana Javakishvili$ e/ I: u0 X" f1 s. `- A
   格奥尔基·采列捷利 Giorgi Tsereteli
, j4 m3 A1 b) U" x+ a0 k   塔马尔·布赫尼卡什维利 Tamar Bukhnikashvili
7 P8 z- O- m' l2 T5 n0 @$ f   玛丽卡·戈吉查什维利 Marika Gogichaishvili
. L7 ~) g- S( Q# Y$ q, ~/ E' ]   卡卡·戈吉泽 Kakha Gogidze
* q$ F5 m* d. D7 x   莱万·加布拉瓦 Levan Gabrava. n1 C/ P% M  p6 x# y
   安娜·马克哈泽 Ana Makharadze
; w% e+ V5 q. r2 G   尼诺·加比索尼亚 Nino Gabisonia
: m4 q, |) A6 l0 l9 _, \   马特·基沙德利 Mate Khidasheli
7 \. l+ d$ l) }7 n" E& ^! y* E   阿莱科·贝加里什维利 Aleko Begalishvili
5 W5 A, k& B/ T# Q5 {4 y4 @   沙巴·阿巴希泽 Saba Abashidze
' Q9 r8 x6 M* \& v  u   索索·阿布拉米什维利 Soso Abramishvili1 l$ ~. p" U1 {3 {7 V; Q
   戴维特·阿布拉泽 Davit Abuladze. @5 q4 \/ h/ A$ N8 ]2 o

+ P# I0 ~* b* a5 Q5 |◎标 签 同性 | 格鲁吉亚 | 舞蹈 | 爱情 | 瑞典 | 2019 | 剧情 | 文艺" E! n. U2 A: P8 @
  h, ?) w! s% r' ?: A9 d& l/ B( x9 n' i
◎简 介 8 M$ N  G# L- L8 ^; p" x

& }3 o1 {# l! ?/ ^ 梅拉布从小就在格鲁吉亚国家舞团与他的舞伴玛丽一起训练。当富有魅力、无忧无虑的伊拉克利到来后,他不仅遇到了最强大的对手,也触发了内心的欲望,世界就这样突然颠倒。可在这种保守的环境中,梅拉布发现自己必须挣脱束缚寻求冒险。
+ z# v; E5 B- q- O" R! }/ X5 X8 N& y- z, W! g, b8 D
◎获奖情况
  X1 M! d: S9 c; V! i& C8 k0 F5 s
$ V$ g( ~( x  Y$ Q. E- S 第72届戛纳电影节 ?(2019)' V4 y" z- J0 Z$ A: x0 v% v3 o
 导演双周单元(提名) 列万·阿金! H$ O; g# r0 s4 Y4 O$ x& s; z
 同志金棕榈奖(提名) 列万·阿金3 [0 Q3 Z. W+ ~- K2 e( i& ^! W" k3 M
 / K6 I0 S  r+ x- v: ~
 第32届欧洲电影奖 ?(2019)
7 s6 m6 ?- z0 D7 {9 w8 w7 L7 @ 最佳男主角(提名) 列文·格尔巴赫亚尼
, x& F/ w, C/ {6 K* d, f- [ 
; _1 w) B, a* N$ P, F( b, ]8 O 第7届豆瓣电影年度榜单 ?(2020)
2 U0 Y' A" b! p8 D 年度LGBT电影(提名)
1 }. Z7 v; j4 k; e) ZVideo
. T; G* }/ h8 O9 C* E4 SID : 1, e: i: C- P) k6 ~8 K
Format : AVC+ u2 w( K/ l) N  T) V
Format/Info : Advanced Video Codec
3 O2 Q; n1 U9 {Format profile : [email protected]  E( E0 p1 K* V+ t1 z/ h/ e" i4 v# |
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
; E4 B2 ~2 o, s* A- |$ J( |7 E. }# h( ?1 cFormat settings, CABAC : Yes
( K8 b6 E2 x9 [1 f) n% Y% vFormat settings, Reference frames : 4 frames
- F* y  Q& d" w! q% SCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
2 i# r  q8 R  t3 f2 B' C! oDuration : 1 h 53 min
3 _2 T" T: {  R! IBit rate : 16.1 Mb/s/ F2 ]% X2 a& a3 k: t8 F( V
Width : 1 920 pixels% G# t9 v& r0 f- X5 ^
Height : 1 080 pixels
& W! x  P( l8 Z: T! D. M- J  PDisplay aspect ratio : 16:9/ M; s* _  [* u" N: O8 q6 [2 `5 p
Frame rate mode : Constant
  e0 r8 d! K( V4 @2 m4 W# HFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
  t; l% H; o: R) p2 aColor space : YUV/ L9 n- U  q5 M; w  T8 S0 `
Chroma subsampling : 4:2:02 g, g( J7 d0 M( s" K/ R/ Y! r
Bit depth : 8 bits8 F4 Y6 o+ i3 [1 B# y% P9 T
Scan type : Progressive$ i$ `: U/ ?' T9 ^
Bits/(Pixel*Frame) : 0.323
2 Y' |( N& ~' Z, J: cStream size : 12.7 GiB (91%)/ }+ N% X. W5 {7 m3 v7 Q. S
Writing library : x264 core 161 r3018+53 18a1d6c t_mod_New [(8 & 10)[email protected] X86_64]
" Z* d3 ]" d& H5 d6 o6 V; Y9 b+ AEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=9 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=11 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=72 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0000 / qcomp=0.65 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.70 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
6 f, f! E+ G9 `. r# z1 R0 I" j* W9 C" |Default : Yes
0 T4 Y4 z5 D& H  B9 j; FForced : No1 L! K* R, c0 l* p
# N# S* v1 t& E: s
Audio
% u+ ]' G8 g: l' w3 f: u  z4 zID : 2( [' Y3 t+ i# f# b% N, P5 H
Format : DTS
% A& }  R9 T* D( j0 FFormat/Info : Digital Theater Systems
7 e; f/ V. E7 UCodec ID : A_DTS
) `9 h: J! {8 Z* y  h0 ~! XDuration : 1 h 53 min
6 U* i7 n& S/ N9 e! |/ b' YBit rate mode : Constant5 D  e% T- U% V' E
Bit rate : 1 509 kb/s
$ t1 O9 A& q+ h+ I  u/ MChannel(s) : 2 channels
, h+ a% p, G/ q& o8 x( gChannel layout : L R
& l5 Q, {& ]4 f2 N, C# [' J4 S8 D! wSampling rate : 48.0 kHz- f# i9 _3 X4 v, k+ V7 j' J
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)6 d2 a1 J: T% C) O
Bit depth : 24 bits
# q( f3 K* M- K- S! O1 iCompression mode : Lossy4 E( ^( B6 V* c9 e. s, s2 \& R
Stream size : 1.19 GiB (9%)9 ?4 u! ]) I3 M
Language : English3 z* J; ~. o4 s
Default : Yes
6 O5 `! K7 \2 b, Y9 W3 J3 ZForced : No
' h/ R  a) S8 y! s. i# a
. j0 F" p# r9 L; s0 YText #1
7 d  g5 j. Y+ q' a6 G4 UID : 3
! a3 ^2 o+ i: m& P. _Format : UTF-8  m! N# L. I+ o6 g) p! r
Codec ID : S_TEXT/UTF8, ]( X, S6 a) |# ^
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 q; C- \+ @6 q+ S: R  x! ~3 D- t
Duration : 1 h 45 min
: ~; c2 w9 B& j$ K% l+ Q5 ]Bit rate : 30 b/s/ i  d2 P: p; Y7 l
Count of elements : 1057
7 ]. M0 b; i: L5 a! KStream size : 23.9 KiB (0%)
5 K# B3 `: Y: _  C8 Y$ MTitle : SRT
' k( w: M) Z6 m8 B- FLanguage : English) w! V) N7 m5 H  A8 z
Default : Yes
6 s5 t0 {: r2 PForced : No" B" k7 A2 x/ S7 P2 Y; @

% W# P; V" L/ @& ]4 ~Text #2+ p  ]& I+ o4 J8 `7 V0 s
ID : 4' G( R$ f5 }$ K+ Z) b' I7 e
Format : ASS
5 E/ \9 N6 p7 e$ J$ z/ G  vCodec ID : S_TEXT/ASS" W3 O. \, q& s- I4 W
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
1 h: t" ^3 `( t# b8 P- m& ]Duration : 1 h 45 min
% ?4 m: q" c8 O4 K/ K: M5 K3 uBit rate : 98 b/s
" x, O5 r" O7 V, d0 j5 bCount of elements : 1057
2 a& V; y+ u! }+ RCompression mode : Lossless* y  G  b; A/ G- Y
Stream size : 76.4 KiB (0%)+ |2 \; ?5 o% b! X3 m
Title : chs&eng$ c, ?# ^: g4 H& V8 ~7 \( r
Language : Chinese
1 P1 O/ e; R' Q' F! GDefault : No
1 N* i$ v+ Y" bForced : No' [. X: {# V& \
% {  [, o" `. S8 j
Text #3' c  \4 b) y& Q8 U1 R& U
ID : 59 c! ]' z: ?; e+ H& l0 C- [
Format : ASS
6 q6 e) o9 o- T" g! ^7 n+ NCodec ID : S_TEXT/ASS- n# M! `. j& [$ Y+ E
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha, g2 ^7 L: o6 }0 i9 l" F4 ^  I- p
Duration : 1 h 45 min. j2 ^, ]& ^: B
Bit rate : 98 b/s+ p+ V0 g3 T. P0 J1 h! d$ w& c
Count of elements : 1057/ {9 `, N, d+ S: h. |5 x
Compression mode : Lossless
: v2 _& ~0 K& r0 E/ PStream size : 76.4 KiB (0%)3 k1 `- k# T. k/ C6 A( Z. x/ I
Title : cht&eng/ E" v  M" g1 A9 M4 r
Language : Chinese! x$ U' Y8 s0 g/ G
Default : No
. g! Y5 F- \6 m2 `/ ]: m  g! uForced : No  U' e: S- Q  y- K9 k, D/ Q1 Y( E

* ^8 e( ~! G7 b! F5 \- \! ]Text #4
! z( H0 C0 M; d* z5 H4 y: K4 J9 k( LID : 6% |& H- F- [: _$ S$ _, {8 r0 S
Format : ASS! D! H; C; ]$ h3 B: {5 v- N
Codec ID : S_TEXT/ASS
# ~+ r- k4 u4 X5 R- o  X+ oCodec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
, x& ]& C, o, A  n# l( {4 `" fDuration : 1 h 45 min: v7 p* d, i, r; u6 b
Bit rate : 56 b/s3 u  p4 [. q3 n8 c, m' \
Count of elements : 1057
' G' B/ L1 J8 o' C3 c. l4 [Compression mode : Lossless
; _. E, U3 `4 _7 eStream size : 43.8 KiB (0%)
/ X5 H( Y2 k  S( j) O& xTitle : chs
5 o9 y1 w+ r( i# q2 [Language : Chinese- B, Q% `5 O/ ~& w, N! ^
Default : No/ c0 e/ ~( s) _
Forced : No
1 s0 p1 F$ x' M3 q2 J
* a' K6 s8 O/ Z7 i3 C! n( L! eText #59 B( p7 |+ N6 M3 n) Z
ID : 72 t8 t' F# I7 `: c2 x5 A
Format : ASS5 K3 E/ f: s4 C: F! {1 Y
Codec ID : S_TEXT/ASS8 y8 r3 D5 d0 _: O+ Y
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha/ X3 J4 Q6 V4 E7 _/ f5 m7 Q0 s# S
Duration : 1 h 45 min5 W7 ]8 k# f! U( D1 @! U) j; V: Q
Bit rate : 56 b/s
( K9 w7 j4 T( c: H% n. {Count of elements : 1057
2 p4 O; V0 c/ e& [3 B& V& XCompression mode : Lossless5 m* m& i& B3 b6 G$ i
Stream size : 43.8 KiB (0%)
" L: _( U4 b0 H* @5 e( n  C% oTitle : cht
9 F7 o' q6 i' _- }% y3 G* ^Language : Chinese) z. X. J( o1 m
Default : No
) r( p8 A* I1 ^6 j0 L0 IForced : No
# E  R5 |3 Y8 C' @  l. d4 J# t
2 R) h( _# F: {  z) O+ CText #67 t: d! k" q# ~7 o' B
ID : 8" s' P2 y/ h* }
Format : ASS: z, U5 x" Y8 M5 H. G) X% \  a
Codec ID : S_TEXT/ASS5 K$ H; V6 \1 @% k5 ]+ G- O
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
  z- a' Z3 k! _: CDuration : 1 h 45 min
& Q! u! f; |, I, [' DBit rate : 60 b/s
. X/ u- T/ O2 v+ O$ e" \Count of elements : 1057+ L! u0 T( {$ n  C$ H! \
Compression mode : Lossless; d; R  U- I2 Z* Z- ]
Stream size : 46.5 KiB (0%); N$ e7 Z  h$ Z2 @' o- _
Language : English1 q- s* H4 t4 j5 W& ?7 q  _' ^
Default : No
! t( L5 {" f4 P' f( a8 xForced : No
7 i! ?$ b" J, c3 S+ h
7 i8 {, W- J/ e3 WMenu
3 K! }0 |3 z. q$ p00:00:00.000 : en:Chapter 01; z5 w; C( W. J
00:08:38.518 : en:Chapter 02
( s* a9 N% c1 y+ ?( ~( g) l) G( E00:18:09.171 : en:Chapter 033 H# P) n: K) `. l5 {8 g
00:27:19.429 : en:Chapter 04
7 J5 Q: p6 Y6 ]: ?. g( z00:36:16.883 : en:Chapter 057 a* ]* e" D( Q2 K, h! g+ U3 A
00:44:40.803 : en:Chapter 06$ Z' S* L3 I- U! D* ^
00:53:42.511 : en:Chapter 07( R: v! m: X" f0 c. |# Y
01:01:08.999 : en:Chapter 089 c( c9 d* c+ k  F" X
01:09:15.610 : en:Chapter 09' e5 w7 ~, D0 \' r6 b% S  Y
01:15:58.554 : en:Chapter 107 _  \5 [0 p! ?, v
01:26:11.833 : en:Chapter 11! n! {  [7 ~9 o' b! O" I
01:35:22.050 : en:Chapter 12
6 c. ]5 o) T; d7 b01:46:52.573 : en:Chapter 13
3 q6 `4 W, [" ^. S  E2 K

$ L( p, S% Z! f( l* h9 u9 Q1 v: T% d4 z: Q8 n

然后我們跳了舞. MKV.torrent

69.97 KB, 下載次數: 3

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部