WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:183 回復:1 發表於 2020-10-18 07:28:57
本主題由 212love 於 5 天前 刪除回復
累計簽到︰2096 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-17 12:44:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

停屍房收藏/殡仪馆收藏 The.Mortuary.Collection, 2019.[MKV / 6.19G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png
; ?( g! g# \. c' u
2 k# ]* U5 R8 H& q) @6 a. p◎译 名 停尸房收藏/殡仪馆收藏
4 G7 ?9 U, O$ g5 @! K3 n◎片 名 The Mortuary Collection
+ R' @8 E  o6 Z% G" a# w◎年 代 2019. P4 P# ^2 I! ]& C
◎产 地 美国6 u; f' s& T: e# p6 Y* z
◎类 别 恐怖
6 f! H$ ^/ Q  w◎语 言 英语
- q2 V, U+ a) @  C◎上映日期 2019-09-21(奇幻影展) / 2020-10-15(美国)" W- l) D  E) H* c
◎IMDb评分 6.8/10 from 265 users
5 G0 A1 z, A7 @, w4 z# [◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7781432/
/ M/ @9 q( `# P/ B◎豆瓣评分 /10 from 0 users
5 }+ i0 I! [1 T# W% Z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30257386/+ h7 V: G3 S5 u8 Z/ G. A1 u
◎片 长 108分钟
* J0 M* V" A. C, V/ u6 ?◎导 演 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell
- Z' }# B9 p/ m. O9 H1 F◎编 剧 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell
$ O2 ~9 a: A/ G; W◎主 演 凯特琳·卡斯特 Caitlin Custer
' u" T& L& v- A1 a  Z, v3 U   克里斯汀·基默 Christine Kilmer2 Q2 C5 K- V1 m( S2 @5 n1 q
   雅各布·艾洛蒂 Jacob Elordi# g3 G9 o9 }9 X) w" L+ I
   艾玛·霍瓦特 Ema Horvath
& D0 ]0 _) t, E* f   珍妮弗·厄文 Jennifer Irwin
* U6 ~" l1 @4 y0 N# `   詹姆斯·巴克曼 James Bachman
4 x! i" m/ U* p, q2 \   巴拉克·哈德利 Barak Hardley
) s! N& D9 G# A4 I% Q3 }. }  Q   莎拉·海伊 Sarah Hay
8 C% M) M' @  U- u" f- ]   迈克·C·尼尔森 Mike C. Nelson9 H: g7 H( n) L/ |$ L6 r
   汤姆·伍德鲁夫 Tom Woodruff Jr.3 ]2 ?' Q# @6 w7 ]6 \; V
   伊登·坎贝尔 Eden Campbell
4 b" ^( e# ?; k  v% h9 l   迈克尔·鲍 Michael Bow: t% g9 n7 ^5 {
+ j! X+ W! q2 H
◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 灵异 | 奇幻 | 美国电影 | 2019 | 魔幻7 v) y7 J4 j2 D. g6 G% H; I
2 R  \/ G; s& |/ ?
◎简 介
* t% ~) p9 H8 b& K/ I0 ~+ ]' y( `; ]% _+ j; @% L2 _8 w
 讲述少女走进一间古老的停尸房,管理员老人有很多跟尸体和死亡有关的收藏,他带女孩回顾1950-1980年代四起死亡的秘密,曾经和现在,可怕的事发生……% P/ u" s5 M7 F( b. J9 h! O4 X# y
Video
/ ^# [1 L! J5 ~2 E; e5 i0 i7 lID : 1; G/ q/ C9 `( y5 c$ y' U/ k
Format : AVC( J& Y1 _! @5 K4 k# ?1 @, m
Format/Info : Advanced Video Codec6 u# C. b1 g- r& u" G4 Q, g
Format profile : [email protected]
. t6 W& U* h6 ~" j; }: B! _Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
9 T2 M- j& ]& x; _' l( eFormat settings, CABAC : Yes
+ V5 _$ Z( P1 uFormat settings, Reference frames : 4 frames) }& O# n* _5 h. F7 }4 [
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC! h! x$ i: }5 x+ P
Duration : 1 h 50 min1 E7 Y2 m' q7 U& ^* b
Bit rate mode : Constant
* Y* {# W5 J- T. M- JBit rate : 7 762 kb/s
; H; l' |1 ]4 l" u: zNominal bit rate : 10 000 kb/s. J8 A7 j, J; J1 O2 c, V
Width : 1 920 pixels
& w9 H/ Y& P( n. DHeight : 1 080 pixels
, k- ]) _8 Z- Y3 O+ h* c6 qDisplay aspect ratio : 16:9
/ e  K1 K3 J# w: ?. l/ u- @Frame rate mode : Constant  m8 |4 X5 V/ a7 l/ J
Frame rate : 24.000 FPS
/ A- i/ ]; B+ H  SColor space : YUV
* ~9 ]2 t3 l. `+ d) KChroma subsampling : 4:2:0; K0 ~8 O  y; k) r/ R; W
Bit depth : 8 bits
1 @' U# P  }. z" nScan type : Progressive! e, u( a" `* F9 _* {- \
Bits/(Pixel*Frame) : 0.156
. R  V& e! z+ `) f1 u) d$ J5 yStream size : 6.01 GiB (97%)
; ~; i( B  O" D+ MDefault : Yes! J- C! ?6 b2 Z- ^  P2 T+ j
Forced : No
% n* P. ^0 J6 ]. d+ R' N0 DColor range : Limited6 [- G5 b+ G- v# O/ R; _. N4 |
Color primaries : BT.709
, q& \7 G  k; u7 U* jTransfer characteristics : BT.709
; H6 _; Y7 m: a: m- M2 O3 X% EMatrix coefficients : BT.709
5 n0 O5 w$ @# n: j& C+ z2 U. ?: f, ^* j! I# {6 V, G4 k
Audio$ D. h( e% j/ Q+ O% j
ID : 2
. A1 V  _: P0 \8 UFormat : E-AC-3& R" p1 y, H8 }4 T2 t
Format/Info : Enhanced AC-3
5 a$ W) w  w2 J( d' q# VCommercial name : Dolby Digital Plus/ _* E. S2 z% @  M
Codec ID : A_EAC3
9 p+ i" k5 R( |' \" F- G2 mDuration : 1 h 50 min$ W& n) G  Z% H' l
Bit rate mode : Constant% B3 |* A1 b4 h# G* ?
Bit rate : 224 kb/s
0 t. M6 X9 s! w' H! `! _6 }Channel(s) : 2 channels
" z  T% ~/ V2 T, EChannel layout : L R
( U* ^: h3 Q4 R4 k/ g7 J$ e3 aSampling rate : 48.0 kHz7 o$ e/ Y0 p4 I5 L# R& g, P
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)* R+ f& L' a% C* k: p
Compression mode : Lossy
9 |3 |( t: N. fStream size : 178 MiB (3%)& P) J+ o  t/ t5 J* {7 A
Language : English
1 ^& C6 l+ Y9 h) W# ]Service kind : Complete Main
7 F+ X0 ^4 O" q1 j% CDefault : Yes
: ?/ W# ?+ G$ k" @, a4 g" TForced : No
3 l6 O8 r- c1 ]9 Q
2 `8 U3 |9 F  D: |$ EText9 s( o) @( r  C% U* D8 D
ID : 3
( P: ^' Q4 e( gFormat : UTF-8  ?0 e% D* C% G
Codec ID : S_TEXT/UTF8
# u& O( q' [( M3 q/ ]' v1 w1 DCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
& ~" f- p( ?0 s) W9 q; |Duration : 1 h 50 min
  A# Q% o8 `( d) C, l" [8 y; t2 oBit rate : 38 b/s
$ w5 {, Y& t. s8 ACount of elements : 1382
$ C. h: e  p3 A3 M0 \+ d- fStream size : 31.4 KiB (0%)
* X/ C: z7 P3 n# }/ X. T$ qTitle : SDH
! ~4 z$ f- x# g8 |, w- L$ {" ^. kLanguage : English) F: R+ H( f6 E
Default : No
1 W" a: J: W. @) k% v: q5 _" gForced : No
9 V- y1 D( a2 j- y/ ?( Q
4 D6 ?6 R8 C) [1 ]7 o- H
* }. Q' N# V1 o- |  q& M" `

停屍房收藏. MKV.torrent

31.48 KB, 下載次數: 40

累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-18 07:28:57 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
中文字幕  I: m) G2 x2 S+ m; F. c
停尸房收藏.The.Mortuary.Collection.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTG.ass (130.24 KB, 下載次數: 5)

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部