WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:84 回復:0 發表於 6 天前
本主題由 212love 於 4 天前 解除高亮
累計簽到︰1996 天
連續簽到︰2 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

長夜危機 Survive.the.Night., 2020.[MKV / 3.82G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 驚悚 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg - N* @! B# ]) D7 c/ V7 O, a6 s1 b

) v0 B. `  C9 B+ |8 v◎译 名 长夜危机 / Open Source / The Long Night / 开源 / 恶夜救援(台) / 长夜
: L" @& _" Z3 o% h0 B: i5 q: |- S◎片 名 Survive the Night
8 {. Q# p( R) k4 z2 P2 h◎年 代 2020* }9 x# o- w( Q. H1 H  b* a
◎产 地 美国
) t+ u: r% M5 b$ Z( H( C◎类 别 动作 / 惊悚1 p0 h# J% Y0 s0 K
◎语 言 英语
" F) w$ ^" A8 y+ e9 M' Q5 s3 s◎上映日期 2020-05-22(美国)
( g  G+ `+ u+ c  v6 ]◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt10303324
  a. n' k) f- ]0 ~  G! E9 e5 Q◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
$ @3 ?4 c0 a: z, \7 K◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33440170/& O! h# ]/ ~- e3 ^
◎导 演 马特·伊斯坎达里 Matt Eskandari
4 p$ w1 H/ X0 m4 W: |& t◎编 剧 Doug Wolfe& {; j9 i5 a8 C: P. h% ]( Q
◎主 演 布鲁斯·威利斯 Bruce Willis
7 Z. P. @: p5 }' ^& l   查德·迈克尔·墨瑞 Chad Michael Murray( n) E$ _+ J6 G! B2 p! k
   丽迪雅·赫尔 Lydia Hull, _' \7 M: }: z, d' }7 L* j
   泰勒·乔恩·奥尔森 Tyler Jon Olson
! }' y( E" C/ _/ C   谢伊·巴克纳 Shea Buckner
8 G- w+ z; s9 M   Jessica Abrams9 ?# W: @: P) {5 b
   Ravare Elise Rupert4 c6 ?8 k2 v# c+ K' N1 O
   Natalie DiDonato% d6 F! E' N* ?
   Sara Lynn Herman
/ r! ]% ^6 n; y# e0 I- ~   Charlie Alvarado( b6 D0 d1 J4 Z3 Y# Z
   Riley Wolfe Rach
/ u" y* m. W5 k6 f- r3 t) x. Z   Jef Holbrook4 g* o8 w$ @) h5 P/ H+ H0 f# i

  \. K8 K5 L, E+ ~" a/ n$ Z0 R8 c( ~- E9 p5 E
◎标 签 美国电影 | 惊悚 | 动作 | 电影 | 布鲁斯·威利斯$ f3 p" n* ?9 G; N9 K

" C' a" s( U" L' j5 e  N; o& i◎简 介
" m6 y/ k; h4 C" E/ ]& o- T- k( W. z" J. k, b& U
 布鲁斯·威利斯将主演马特·伊斯坎达里([深水区])执导的动作惊悚片[长夜](The Long Night,暂译)。影片讲述两个冷血罪犯闯入一个市井医生家中,为其中一个因抢劫失败身负重伤的罪犯治疗。然而这位医生并不具备治疗罪犯伤情的医学技能,医生该如何保护他的家人呢?影片将于6月3日佐治亚州哥伦布开机。
' C" r9 b% C2 h2 X9 TVideo
9 c- T: U. p. Q2 [2 FID : 1
- ^3 m- \  O- `; ZFormat : AVC- h# p7 W2 Y7 D2 o9 i
Format/Info : Advanced Video Codec
) ?: B% y2 B- l) G8 JFormat profile : High@L4, F, o# _7 F% _! X; \; B
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames8 n3 ~  ~9 w% h; N+ E9 w
Format settings, CABAC : Yes
* r! U" N: Q& [8 n  u5 Y( S: {; XFormat settings, Reference frames : 4 frames+ e; i. `: [3 Y# Q. Y' z
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
1 o9 t* Y1 e# HDuration : 1 h 28 min
! P$ W- }' S3 G: w) A. gBit rate : 5 772 kb/s6 q. U( m5 e1 n$ J7 \$ k
Width : 1 920 pixels
/ Q5 l9 ]4 \. N/ O$ pHeight : 1 080 pixels
- e0 ~3 z) a$ H+ F- h1 }. h$ LDisplay aspect ratio : 16:9
+ n3 l8 z5 v# t' @- xFrame rate mode : Constant$ M5 [2 k; \, E( ^6 p# y
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
. S4 V  j( ?8 A0 K" y) PColor space : YUV
) W8 J3 Z  S- v) d" H. ~: qChroma subsampling : 4:2:07 l# {& W5 _4 n( a
Bit depth : 8 bits
3 c4 o: X: [6 qScan type : Progressive! W! k2 r! l$ n" G/ W  ?
Bits/(Pixel*Frame) : 0.116; R! ~, K2 u% ~
Stream size : 3.58 GiB (94%)
; `, A$ I- Z+ G5 Q7 \2 l3 YDefault : Yes7 C. g$ K  k: F( J
Forced : No
* N+ W7 W0 k! E0 Z' d7 Y& Y: Q- c0 m  T: S6 J2 U: E1 ]+ |
Audio
5 c) f3 l5 A  I0 z" p- zID : 2
" p0 @) x, T1 ^1 f; o7 ^Format : AC-3
( r+ z4 `$ v- Q. z: D! [+ \Format/Info : Audio Coding 39 |! `2 |. f2 \
Commercial name : Dolby Digital8 b; o: J* ^( M3 f/ {$ G& ^
Codec ID : A_AC3+ N5 N! E  q  L; `( I+ h
Duration : 1 h 28 min0 ~: N& N0 O7 k6 C
Bit rate mode : Constant% y4 P8 m8 x* N" c* }2 M% O
Bit rate : 384 kb/s
9 E: ^, l/ A% p! M, |9 TChannel(s) : 6 channels
# x! `9 m4 i( i) K, _* A3 jChannel layout : L R C LFE Ls Rs8 p0 a. q: v% }* N
Sampling rate : 48.0 kHz
2 U9 B. d/ Y5 {- y6 }Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ E5 K$ b, G& x# ABit depth : 16 bits
6 I" g9 e' s7 J" m$ g* [) aCompression mode : Lossy
. F4 O6 R4 _+ U; A' {+ u! J% {Stream size : 244 MiB (6%)5 G4 @: X1 Z6 V9 p
Language : English: {1 L7 B1 ]* Z( Q
Service kind : Complete Main
. Q# J" t$ `- J# V9 y1 hDefault : Yes' q2 g+ `( c1 T3 L$ F; |5 J
Forced : No
4 H& r- s8 w) s3 F$ v* o$ U. t: B. a& W
Text
! w3 Q" z7 d5 o: {/ RID : 3
7 ]0 ]7 x" v2 G5 \- U5 ZFormat : UTF-8
( F( B/ }3 h! d8 ~# s% hCodec ID : S_TEXT/UTF8; d- A7 E0 Y: i- d: @; F/ l
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* w5 v# r) B% }) K! T. k
Duration : 1 h 20 min! l3 Q' {% q& Y2 V% H& ^3 H2 m
Bit rate : 35 b/s( ]+ N; F, t5 C* Y/ E
Count of elements : 8418 v2 I4 X! l& }$ W9 \3 G8 Z
Stream size : 20.8 KiB (0%)8 t' o7 ^% l$ I1 @& p( J3 r2 G
Language : English4 q4 l- X* v1 h- Q7 q# U
Default : Yes
, e, F1 C* C4 G# h/ n* }, O/ w2 {Forced : No

# u& i% I" t" D5 T0 E0 V. f) W/ `( h# y2 B- |. E; x! r$ [

" `. e* n$ v1 n# F

長夜危機. MKV.torrent

38.76 KB, 下載次數: 31

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部